Välj en sida

Alla verksamheter kan bli mer hållbara, lönsamma och få ett starkt varumärke förknippat med sitt ansvarstagande.

Loopit står för och inspirerar till hållbar utveckling och affärer som är goda och långsiktigt hållbara.

Loopit stöttar företag och verksamheter att utveckla mer långsiktigt hållbara affärer och nå en starkare och tydligare position på marknaden. Vi erbjuder konsulttjänster inom affärs- och varumärkesutveckling, kommunikation, hållbarhet och ledarskap.

Jag heter Anette Ullskog och är grundare och konsult på Loopit AB. Jag är en affärsdriven kommunikationsspecialist med erfarenhet av strategiskt, operativt och verksamhetsnära kommunikationsarbete i branscher med viktiga samhällsuppdrag i både svenska och internationella sammanhang.

Jag är van att driva kommunikationsuppdrag och funktioner i såväl politiskt styrda verksamheter som kommersiella bolag. Min styrka är att jag utgår från affärens och verksamhetens kärna och behov av utveckling när jag driver och utför kommunikationsuppdraget. Jag är en engagerad ledare som tror på och stärker team och individer och skapar resultat som utvecklar medarbetare, kollegor och företag.

 

Kontakt 

E-post: anette.ullskog@loopit.se,
Tel: 072-509 33 36